<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

d

Copyright @ Select-themes

Follow us

L’IFBB I EL DESTÍ TURÍSTIC SANTA SUSANNA

L’IFBB i EL DESTÍ TURÍSTIC SANTA SUSANNA, comparteixen gràcies al Fitness la passió per una bona salut i una vida activa, difonent aquests valors a tota la població *però de forma especial als més joves, on l’hàbit de l’esport i una dieta equilibrada seran la base per a una vida saludable.
Santa Susanna és reconeguda com la capital Mundial del Fitness i el seu nom sempre estarà associat als valors de l’esport del Fitness.

EL PRESIDENTE DE LA IFBB DR. RAFAEL SANTONJA Y EL IL. ALCALDE JOAN CAMPOLIER

Des del 2003, els principals valedors de projectar Santa Susanna com la Capital Mundial del Fitness, El President de la IFBB Dr. Rafael Santonja i l’alcalde Il. Joan Campolier, sempre van aportar al projecte uns valors compartits.

OBJECTIUS SANTA SUSANNA
CAPITAL MUNDIAL DEL FITNESS.

Potenciar i difondre l’esport Femení a Santa Susanna – Actualment el programa femení de l’IFBB és un dels més actius.
Convidar i convocar als millors atletes mundials amateurs a Santa Susanna.
Associar els valors del Fitness i del model turístic de Santa Susanna.

VALORS COMPARTITS IFBB &
SANTA SUSANNA

Turisme familiar + Esportiu
Passió per l’esport i la vida saludable
L’excel·lència en tots els àmbits i serveis prestats als atletes i turistes
Fomentar la convivència entre atletes de tots els països i condicions a Santa Susanna

SANTA SUSANNA CAPITAL MUNDIAL DEL FITNESS
UNA REALIDAT

Actualment gràcies a la feina realitzada per l’IFBB i Santa Susanna des del 2003, després de 27 campionats mundials i Europeus, on han competit més de 45.000 atletes de l’elit mundial, Santa Susanna és reconeguda com la capital Mundial del Fitness i el seu nom sempre serà associada als valors de l’esport del Fitness.

Canal YouTube, webs especializadas, redes sociales… Con millones de seguidores significan un impacto promocional y de prestigio de valor incalculable para Santa Susanna.
La difusión a nivel mundial del destino turístico de Santa Susanna, como capital mundial del fitness, aporta al destino y a la marca Santa Susanna un valor diferencial de calidad y prestigio.

Canal YouTube, webs especialitzades, xarxes socials… Amb milions de seguidors signifiquen un impacte promocional i de prestigi de valor incalculable per a Santa Susanna.
La difusió a escala mundial del destí turístic de Santa Susanna, com a capital mundial del fitness, aporta al destí i a la marca Santa Susanna un valor diferencial de qualitat i prestigi.

Noticias

Sponsors

Espai disponible per a sponsors

Segueix-nos